Giải pháp BI

Giải pháp BI
- BI là các ứng dụng cho phép kết nối đến các hệ thống, thu thập dữ liệu và xử lý nó, đưa đến cho người dùng một khung nhìn trực quan, dễ hiểu và đánh giá được tình hình của doanh nghiệp.
- BI hiện đang đi đầu trong trong các ứng dụng dành cho doanh nghiệp, mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích: giúp các nhà quản lý có thể đánh giá tình hình của doanh nghiệp một cách chính xác, giúp cải thiện tính hiệu quả trong công việc và tăng năng suất, đồng thời dự đoán được tương lai .
Mục tiêu của BI:
Đáp ứng bốn tính năng lớn sau:
+ Khai thác dữ liệu tập trung.
+ Báo cáo phân tích cao cấp.
+ Giám sát và cảnh báo tự động.
+ Dự đoán và lên kế hoạch