Giải pháp Data Warehouse

Giới thiệu giải pháp Data Warehouse

Data Warehouse:
 • Một hệ thống sử dụng để báo cáo và phân tích dữ liệu.
 • Trung tâm tích hợp dữ liệu từ một hoặc nhiều nguồn khác nhau.
 • Lưu trữ dữ liệu hiện tại và lịch sử và được sử dụng để tạo ra các báo cáo phân tích  trong toàn doanh nghiệp.
 • Kết hợp với BI để thu thập và thiết kế dữ liệu cho ra các báo cáo phân tích hoàn chỉnh
Data Mart
 • Là một mô hình thu nhỏ của DW.
 • Chứa các dữ liệu theo các chủ đề chuyên biệt.
  VD: kinh doanh, tiếp thị, kỹ thuật, testing,…. 
 • Một data mart sẽ thu thập và làm sạch dữ liệu trước khi đưa vào phân tích.
Lợi ích của Data Warehouse
 • DW có cơ sở dữ liệu rất lớn dùng để chứa các dữ liệu lịch sử theo một định dạng tương thích.
 • DW thu thập và đơn giản hóa dữ liệu giúp việc truy xuất các dữ liệu tốt hơn.
 • DW cung cấp một nguồn dữ liệu sẳn sàng cho việc truy xuất bất cứ lúc nào.