Công Nghệ Thông Tin

Công Nghệ Thông Tin

Khác với cách làm hệ thống IT ngày trước, vốn tách các hệ trong mảng IT ra thành nhiều hệ riêng rẽ. Chúng tôi thiết kế và xây dựng toàn bộ hệ thống IT chạy trên cùng một nền tảng hạ tầng, đảm bảo toàn bộ các hệ thống IT đều đồng bộ từ hạ tầng cabling cho đến các thiết bị dầu cuối để tối ưu hoá hoạt động và chi phí. Các hệ trong hệ thống IT chúng tôi gồm có:

Network - Wifi
Chúng tôi cung cấp giải pháp hạ tầng IT (switch-wifi) cho nhiều mô hình hoạt động khác nhau, tùy theo tính chất mỗi ngành nghề như Offices, Banks, hay Hospitality mà chúng tôi sẽ tư vấn và thiết kế hạ tầng IT phù hợp.
Đội ngũ tư vấn thiết kế của chúng tôi sẽ lên giải pháp phù hợp với hoạt động và ngân sách của khách hàng, với các dự án lớn chúng tôi sẽ làm sơ đồ nguyên lý mô tả giải pháp, bố trí thiết bị và cả bản vẽ sơ đồ cabling để đồng bộ giải pháp và thuận lợi cho việc thi công.

Servers và Storage
Tùy theo yêu cầu cấu hình của ứng dụng và yêu cầu lưu trữ dữ liệu mà chúng tôi sẽ tư vấn máy chủ và hệ thống lưu trữ phù hợp về dung lượng và ngân sách

Firewalls và Routers
Chúng tôi cung cấp các giải pháp router và firewall để đảm bảo an ninh mạng cho khách hàng, không chỉ các nguy cơ từ bên ngoài mà còn các nguy cở xảy ra từ ngay bên trong.